In bài viết

Xây dựng nền công vụ ASEAN công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại

(Chinhphu.vn) - Sáng 5/8, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch luân phiên Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21, Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM HEAD) với chủ đề: "Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng". Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị.

05/08/2022 13:06
Xây dựng nền công vụ ASEAN công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 1.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh cùng những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Định hình nền công vụ ASEAN chuyên nghiệp, chia sẻ, phát triển bền vững

Tham dự Hội nghị có người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN; các quan chức cấp cao, cán bộ đầu mối ACCSM, Ban thư ký ASEAN; đại diện một số bộ, cơ quan Trung ương và một số đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, chương trình Hội nghị ACCSM 21 diễn ra trong bối cảnh bình thường mới, khi dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát và các nước đang trong quá trình đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Đại dịch COVID-19 đã làm cho các quốc gia có những thay đổi về nhận thức, phải thích ứng, linh hoạt điều chỉnh cách tiếp cận để quản lý sự thay đổi. Vì vậy, sự đóng góp của nền công vụ trong quá trình này là rất quan trọng, trong đó, yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính nhằm vừa ứng phó với những thách thức mới, vừa phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ và duy trì phát triển kinh tế-xã hội ổn định.

"Sự đóng góp của nền công vụ trong quá trình thay đổi, thích ứng linh hoạt là rất quan trọng, trong đó, yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính nhằm vừa ứng phó với với thách thức mới, vừa phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ và duy trì phát triển kinh tế-xã hôi ổn định. Những kết quả của Hội nghị sẽ góp phần định hình nền công vụ ASEAN chuyên nghiệp, chia sẻ, phát triển bền vững", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, việc đưa ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN trong tình hình mới; việc tiếp tục triển khai sáng kiến của Singapore trong thúc đẩy hợp tác với các nước đối tác đối thoại Canada, Australia, New Zealand, Ấn Độ và đưa quan hệ giữa ACCSM với các nước đối tác đối thoại này lên tầm cao mới cũng như việc thực hiện sáng kiến của Việt Nam về Tuyên bố "Tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với những thách thức mới" - đã chính thức được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 38 và 39 sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công vụ các nước ASEAN một cách toàn diện trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng và bền vững, nâng cao vị thế của ASEAN trên thế giới và cho tương lai của từng thành viên trong Cộng đồng.

Xây dựng nền công vụ ASEAN công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 2.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Các kế hoạch, dự án đang triển khai đúng tiến độ

Báo cáo kết quả của Cuộc họp cán bộ cấp cao ACCSM lần thứ 21 và Cuộc họp ACCSM+3 lần thứ 6 được tổ chức vào ngày 03/8/2022, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Vũ Chiến Thắng nêu rõ tình hình thực hiện Kế hoạch làm việc ACCSM giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tại Cuộc họp cán bộ cấp cao ACCSM lần thứ 21, đã xem xét tất cả 31 dự án/hoạt động, trong đó, ghi nhận có 07 dự án đã hoàn thành (23%); 05 dự án đang triển khai/ hoạt động thường niên (chiếm 16%) và 19 dự án đang được lên kế hoạch thực hiện (chiếm 61%).

Tính đến thời điểm hiện tại, có 12 dự án/ hoạt động đã hoàn thành hoặc đang được thực hiện (chiếm 39%); 19 dự án đang được lên kế hoạch thực hiện (chiếm 61 %). Như vậy, Kế hoạch làm việc 5 năm giai đoạn 2021-2025 của ACCSM vẫn đang thực hiện đúng tiến độ.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng cho biết, sau cuộc họp SOM và SOM+3 ngày 03/8, Ban Thư ký ASEAN đã tổng hợp báo cáo của 02 cuộc họp này gửi cho tất cả các nước thành viên. Đến nay, về cơ bản các nước đều nhất trí về nội dung của bản báo cáo này và sơ bộ thông qua để báo cáo lên Hội nghị Những người đứng đầu nền công vụ ASEAN sáng ngày 05/8.

Thay mặt Ban Thư ký ASEAN, ông Ekkaphab Phantavong, Phó Tổng Thư ký ASEAN báo cáo tóm tắt về các quyết định liên quan của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, các cuộc họp hội đồng của Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN (ASCC) và các Cuộc họp ASEAN liên quan khác được tổ chức từ Cuộc họp các đầu mối ACCSM vào tháng 11 năm 2021, bao gồm: Xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025; thực hiện Khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN; thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN về Văn hóa phòng ngừa; khuôn khổ toàn diện ASEAN về kinh tế chăm sóc; Chiến lược hợp nhất về cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (4IR) về ASEAN; khuôn khổ chính sách chiến lược ASEAN về thúc đẩy một Cộng đồng ASEAN thích ứng với hiểu biết sâu rộng hơn, khoan dung hơn và ý thức về truyền thống khu vực giữa các dân tộc ASEAN.

Ông Ekkaphab Phantavong cũng báo cáo tóm tắt tại Cuộc họp về Khuôn khổ đối tác chiến lược ACCSM đã được thông qua tạm thời tại Cuộc họp cán bộ cấp cao ACCSM vào ngày 15/6/2021. Khuôn khổ đã hỗ trợ vai trò của ACCSM với tư cách là cơ quan chuyên ngành về vấn đề quản trị đất nước tốt xuyên trụ cột bao gồm cả vấn đề phòng, chống tham nhũng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã ghi nhận các thông tin cập nhật và trao đổi quan điểm về cách thức mở rộng hợp tác của ACCSM với các cơ quan chuyên ngành khác của ASEAN và các cơ quan bên ngoài thông qua việc sử dụng khuôn khổ như một hướng dẫn.

Xây dựng nền công vụ ASEAN công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Hội nghị ACCSM 21 tại Hà Nội - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Xây dựng nền công vụ công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại gắn với việc nâng cao đạo đức công vụ

Thay mặt Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Chu Tuấn Tú trình bày Kế hoạch hành động để thực hiện Tuyên bố ASEAN về tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với những thách thức mới đã được thông qua tạm thời bởi Người đứng đầu nền công vụ ACCSM lần thứ 21 vào năm 2021 và sau đó được ghi nhận tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 38 và 39.

Theo đó, Kế hoạch hành động sẽ truyền tải tuyên bố thành các hoạt động thực tiễn ở cấp quốc gia và khu vực thông qua các biện pháp sau:

Ở cấp quốc gia, khuyến khích các Quốc gia thành viên ASEAN: Tích hợp/lồng ghép Tuyên bố vào quá trình xây dựng chính sách; phổ biến nội dung của Tuyên bố đến các bộ và các bên liên quan khác, và chuyển ngữ sang ngôn ngữ của quốc gia mình nếu cần thiết; truyền tải các cam kết trong Tuyên bố thành thực tiễn bằng cách tích hợp/lồng ghép chúng vào quá trình xây dựng chính sách.

Ở cấp khu vực, khuyến khích các Quốc gia thành viên ASEAN: Xây dựng sáng kiến mới trong Kế hoạch làm việc của ACCSM và ACCSM+3 giai đoạn 2021-2025 nhằm triển khai Tuyên bố; hình thành nhiều hơn các quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng như các quốc gia ASEAN+3, các Đối tác Đối thoại và Tổ chức quốc tế; tổ chức các cuộc họp, đối thoại và các hoạt động chung nhằm chia sẻ thông tin và thực tiễn tốt với tư cách các hoạt động triển khai Tuyên bố….

Phát biểu tại Hội nghị, đại biểu các nước ASEAN đã thống nhất thông qua các nội dung chương trình tại Hội nghị.

Bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Hội nghị lần này, các vị Bộ trưởng, các nhà lãnh đạo và đại biểu của nền công vụ 10 nước ASEAN đã họp mặt đầy đủ, thể hiện sự tin cậy và quyết tâm hợp tác trong lĩnh vực công vụ vì một nền công vụ hiện đại, vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng, phục vụ người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội. 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong chương trình Hội nghị, các nước ASEAN đã thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch làm việc ACCSM 2021-2025; xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025; các phương thức tiến tới mở rộng hợp tác của ACCSM với các cơ quan ban, ngành khác của ASEAN; việc thực hiện các Khuôn khổ, Kế hoạch hành động, Chiến lược ASEAN về thúc đẩy một Cộng đồng ASEAN thích ứng với hiểu biết sâu rộng hơn, khoan dung hơn... nhằm xây dựng nền công vụ công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại gắn với việc nâng cao đạo đức công vụ, số hóa dịch vụ công, thúc đẩy Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số… 

Tại Hội nghị, với vai trò là Chủ tịch Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chính thức chuyển giao vai trò Chủ tịch kế nhiệm-Chủ tịch hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 22 cho Brunei Darussalam. 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng rằng, các kết quả đạt được của Hội nghị lần này sẽ được Brunei Darussalam, trong vai trò Chủ tịch kế nhiệm-Chủ tịch hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 22 tiếp tục thúc đẩy, phát triển, với mục tiêu đưa nền công vụ ASEAN tiến lên phía trước, hướng tới một Cộng đồng ASEAN với tầm nhìn liên kết sâu rộng, chủ động thích ứng, phục hồi toàn diện và phát triển bền vững. 

  Lê Sơn