In bài viết

Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc, Đà Nẵng

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng quyết định đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp và mở rộng Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc, thành phố Đà Nẵng theo thẩm quyền.

28/05/2013 06:51

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức chỉ định Nhà đầu tư thực hiện Dự án trên theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT).

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định chỉ đạo Nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án trên theo quy định hiện hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư của dự án.

Phương Hiển