In bài viết

Xây dựng Trung tâm triển lãm văn hóa và Nhà hát Cao Văn Lầu

(Chinhphu.vn) - Theo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại công văn 9525/VPCP-KGVX ngày 11/11/2013, việc đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu như đề nghị của UBND tỉnh Bạc Liêu là cần thiết.

11/11/2013 16:47

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bạc Liêu tiến hành rà soát quy hoạch, quy mô, tổng mức đầu tư và thời điểm đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu một cách hợp lý, phù hợp với khả năng nguồn vốn và hiệu quả đầu tư.

Đồng thời chủ động cân đối vốn từ nguồn ngân sách địa phương và khả năng huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Bạc Liêu làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ mức hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương cho dự án phù hợp với Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch và Kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa giai đoạn 2012-2020.

Trên cơ sở đó tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Minh Hiển