In bài viết

Xe buýt có thuộc diện phải kiểm định kỹ thuật và bảo vệ môi trường?

(Chinhphu.vn) - Ông Lăng Văn Đức (Hà Tĩnh) đề nghị đưa xe buýt vào đối tượng phải đi đăng kiểm do xe buýt xả khí thải nhiều hơn các loại xe khác và dễ hư hỏng, không bảo đảm vận hành.

14/12/2022 09:02

Về vấn đề này, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6211:2003 phương tiện giao thông đường bộ - kiểu – thuật ngữ và định nghĩa, xe buýt hay còn gọi là xe ô tô khách thành phố là xe ô tô.

Khoản 3 Điều 54 Luật Giao thông đường bộ quy định: "3. Xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây gọi là kiểm định)".

Do đó, hiện tại xe ô tô buýt đang là đối tượng phải thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm) khi tham gia giao thông.

Chinhphu.vn