In bài viết

Xe chở hàng trong cảng có phải nộp phí đường bộ?

(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Thái Thiện (Bà Rịa-Vũng Tàu) là chủ các phương tiện vận tải (trọng tải >16 tấn), có ký hợp đồng dài hạn liên tục vận chuyển hàng với một đơn vị logistics và chỉ vận chuyển trong nội bộ cảng (từ cầu cảng vào kho cảng và ngược lại).

05/11/2020 10:20

Các dịch vụ phụ trợ như cấp nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, bến đỗ cũng thực hiện trong khu vực cảng. Ông Thiện hỏi, các phương tiện vừa nêu ở trên có thuộc diện được miễn phí bảo trì đường bộ không, nếu được thì cần thực hiện thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ: “Xe ô tô không tham gia giao thông, không sử dụng thuộc hệ thống giao thông đường bộ, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã như nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm nghiệp và xe ô tô dùng để sát hạch của tổ chức đào tạo dạy nghề lái xe” không chịu phí sử dụng đường bộ.

Vì vậy, các phương tiện nêu trên chỉ sử dụng trong cảng không thuộc đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ.

Về thủ tục miễn phí sử dụng đường bộ được quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Chinhphu.vn