In bài viết

Xe tải có được giữ lại phù hiệu cũ cho đến khi dán phù hiệu mới?

(Chinhphu.vn) – Công ty Taisho Việt Nam có 9 xe tải nằm ở một số tỉnh, trực thuộc đơn vị và chỉ phục vụ giao hàng từ công ty đến khách hàng trực tiếp, không sử dụng kinh doanh vận tải. Cuối tháng 1/2019, phù hiệu cũ của các xe hết hạn nên Công ty đã hoàn tất thủ tục cũng như có kết quả về việc cấp phù hiệu mới.

20/02/2020 10:02

Trước khi lên lấy kết quả, Công ty đã hỏi rõ về hồ sơ để được lấy phù hiệu mới, thì được cho biết cần nộp lại sổ đăng kiểm và giấy đăng ký xe photo công chứng. Tuy nhiên, khi mang hồ sơ lên nộp thì bộ phận một cửa yêu cầu phải nộp lại phù hiệu cũ thì mới được cấp phù hiệu mới.

Công ty Taisho Việt Nam đã giải thích về việc nếu nộp lại phù hiệu cũ thì đồng nghĩa với việc các xe sẽ phải ngừng hoạt động vì các xe không phải nằm ở một tỉnh duy nhất. Việc này sẽ ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh cũng như chi phí của doanh nghiệp.

Do đó, Công ty làm công văn xin thu hồi và trình nộp phù hiệu cũ sau khi dán phù hiệu mới, tuy nhiên không được hỗ trợ. Công ty Taisho Việt Nam đề nghị được xem xét giải đáp về vấn đề này.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời Công ty Taisho Việt Nam như sau:

Theo quy định tại Khoản 9, Khoản 10, Điều 55 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ quy định:

“...9. Trường hợp phù hiệu, biển hiệu bị hết hiệu lực, bị mất, bị hỏng thì được cấp lại. Đối với phù hiệu, biển biệu bị hết hiệu lực, đơn vị kinh doanh vận tải đề nghị cấp lại trước khi hết hiệu lực tối thiểu 10 ngày. Việc cấp lại thực hiện theo quy định tại các khoản 5,6,7 và khoản 8 Điều 55 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.

10. Đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm nộp lại cho Sở giao thông vận tải phù hiệu khi đã cấp cho xe tăng cường để phục vụ vận chuyển khách trong các dịp Lễ, Tết, các kỳ thi tuyển sinh và phù hiệu xe hợp đồng cấp cho xe chạy tuyến cố định ngay sau khi phù hiệu hết hiệu lực...”.

Chinhphu.vn