In bài viết

Xe trộn bê tông có phải đăng ký kinh doanh vận tải?

(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Nguyễn Thị Thanh là nhà thầu thi công công trình giao thông, dân dụng, có trạm trộn bê tông xi măng và ô tô trộn bê tông để phục vụ các công trình do mình thi công.

30/05/2024 15:02

Ngoài ra, công ty bà Thanh có bán bê tông tươi cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân để thi công các công trình khác (không phải công ty bà thi công). Bà Thanh hỏi, trong trường hợp này công ty của bà có phải đăng ký kinh doanh vận tải không?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo phân loại tại Mục 3.2.11 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 7271:2003) về phương tiện giao thông đường bộ - ô tô - phân loại theo mục đích sử dụng thì đã phân loại xe ô tô chở bê tông ướt thuộc nhóm ô tô chở hàng và việc cấp phù hiệu kinh doanh vận tải đối với từng loại xe ô tô kinh doanh vận tải được quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo phân loại tại Mục 3.3.5 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 7271:2003) về phương tiện giao thông đường bộ - ô tô - phân loại theo mục đích sử dụng thì đã phân loại xe ô tô trộn bê tông thuộc nhóm ô tô chuyên dùng (không thuộc đối xe kinh doanh vận tải).

Tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 36 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có nêu:

"4. Phù hiệu xe nội bộ đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn giá trị sử dụng từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

5. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu đã được cấp cho đơn vị và xe ô tô vận tải hàng hóa thuộc đối tượng kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn giá trị sử dụng; các đơn vị và phương tiện nêu trên không thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành".

Do vậy, đề nghị bà nghiên cứu các văn bản nêu trên (tiêu chí, đặc điểm mô tả tại TCVN 7271:2003 và sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP) để triển khai thực hiện theo quy định.

Chinhphu.vn