In bài viết

Xếp hạng di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa; xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

07/09/2022 10:33
Xếp hạng di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam - Ảnh 1.

Danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam, tỉnh Phú Yên

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Tuyết Hoa