In bài viết

Xếp lương giáo viên tiểu học hạng II có cần căn cứ mức lương trước đó?

(Chinhphu.vn) - Ông Huỳnh Ngọc Thuần (An Giang) có trình độ cử nhân tiểu học, vào biên chế năm 2012, có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II, đạt nhiều thành tích giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, tham gia chấm sáng kiến...

13/09/2022 08:20

Khi chuyển sang chức danh giáo viên tiểu học hạng II, hiệu trưởng cho biết ông Thuần không được chuyển xếp lương lên hệ số 4,00 vì hệ số lương của ông đang là 3,33 (chưa đến 4,00 ). Ông Thuần hỏi việc xếp lương cho ông như vậy có đúng không, nếu chuyển chức danh nghề nghiệp thì hệ số lương của ông là bao nhiêu?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT bảo đảm nguyên tắc giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) và được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

Như vậy, nếu ông Huỳnh Ngọc Thuần được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) thì ông sẽ được chuyển xếp lương từ hệ số lương 3,66 lên hệ số lương 4,00, không căn cứ vào mức lương mà ông được hưởng trước khi bổ nhiệm để thực hiện việc bổ nhiệm, xếp lương theo quy định.

Chinhphu.vn