In bài viết

Xếp lương khi chuyển công tác giữa các đơn vị sự nghiệp

(Chinhphu.vn) – Bà Lâm Thị Trinh (Kon Tum) có trình độ đại học, công tác tại 1 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện theo hợp đồng lao động từ tháng 9/2009, đóng BHXH đầy đủ, được nâng lương thường xuyên, đang hưởng lương bậc 3/9, hệ số 3,0.

15/06/2017 07:02

Ngày 31/5/2017, bà Trinh nghỉ việc và thanh lý hợp đồng với đơn vị sự nghiệp cũ. Hiện nay, bà làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại 1 đơn vị sự nghiệp khác, cũng thuộc UBND huyện. Trong thời gian thử việc 2 tháng, bà Trinh được hưởng lương bậc 1 hệ số 2,34. Bà hỏi, khi hết thời gian thử việc bà có được hưởng lương tương đương như đơn vị cũ là bậc 3/9 không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Trinh hỏi như sau:

Hiện nay, những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập được xếp lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, trong đó có:

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập.

Người lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập được trả lương theo thang, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ (Bảng 3) hoặc bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ (Bảng 4) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; được nâng lương theo định kỳ, được tham gia đóng, hưởng BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ chính sách khác như viên chức có cùng trình độ đào tạo hoặc có cùng chức danh nghề nghiệp đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp đó.

Trường hợp người lao động đã có thời gian công tác, đóng BHXH, khi chấm dứt hợp đồng lao động ở đơn vị sự nghiệp Nhà nước này, chuyển đến làm việc, giao kết hợp đồng lao động ở đơn vị sự nghiệp Nhà nước khác, thường được đơn vị sự nghiệp tiếp nhận vận dụng quy định tại Khoản 9 Mục III  Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ (còn hiệu lực) để xếp lương, tương tự như trường hợp viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên thừa hành, phục vụ trong công ty Nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp mới sẽ căn cứ vào hệ số lương theo chuyên môn, nghiệp vụ đang hưởng ở đơn vị sự nghiệp cũ tại thời điểm chuyển công tác để chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất tại đơn vị sự nghiệp mới.

Trường hợp bà Lâm Thị Trinh, có trình độ đại học, làm việc theo hợp đồng lao động, đóng BHXH tại một đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện từ tháng 9/2009, đến 31/5/2017 thì nghỉ việc. Khi nghỉ việc đang hưởng lương bậc 3/9, hệ số 3,0, thang lương viên chức A1 Bảng lương số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Sau đó bà Trinh đã giao kết hợp đồng lao động với đơn vị sự nghiệp khác cũng thuộc UBND huyện. Hiện nay bà Trinh đang thử việc 2 tháng, hưởng lương bậc 1/9 hệ số 2,34.

Nếu được đơn vị mới bố trí việc làm phù hợp với công việc ở đơn vị cũ và được vận dụng quy định tại Khoản 9 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV để xếp lương thì có thể sau thời gian thử việc bà Trinh sẽ được đơn vị mới xếp lương bằng với bậc lương, hệ số lương đang hưởng ở đơn vị cũ là bậc 3/9, hệ số 3,0.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.