In bài viết

Xếp lương phải theo vị trí việc làm

(Chinhphu.vn) –Từ tháng 2/2015 đến 8/2019, Bà Huỳnh Nga là trí thức trẻ theo đề án của tỉnh ủy Cà Mau về công tác tại UBND xã, được hưởng chế độ phụ cấp, ưu đãi như công chức cấp xã, được nâng lương thường xuyên lên hệ số 2,67 theo quy định.

13/12/2019 09:02

Tháng 9/2019 bà Nga thi tuyển và trúng tuyển viên chức vào vị trí kỹ thuật viên hạng IV do Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau tổ chức. Đơn vị mới xếp bậc lương mới cho ông là 2,06 theo hệ số trung cấp, mặc dù ông có bằng đại học công nghệ thông tin.

Bà Nga hỏi, đơn vị mới xếp lương cho ông như vậy có hợp lý không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 1/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ thì tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên hạng IV yêu cầu có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật.

Theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2016/TT-BKHCN-BNV ngày 11/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ thì chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên (hạng IV) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Như vậy, trường hợp của bà Nga tuy có bằng tốt nghiệp đại học nhưng đăng ký tuyển dụng vào vị trí kỹ thuật viên (hạng IV), có yêu cầu trình độ trung cấp nên việc xếp lương theo hệ số lương của viên chức loại B là phù hợp.

Chinhphu.vn