In bài viết

Xếp lương theo vị trí việc làm đã trúng tuyển

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Viết Thảo (Đắk Lắk) có bằng Cao đẳng sư phạm năm 2009 và bằng Đại học sư phạm năm 2011 (cùng chuyên ngành). Năm 2017, ông nộp bằng cao đẳng thi giáo viên THCS và trúng tuyển. Ông nhận quyết định tuyển dụng tạm xếp lương 2,1, giáo viên THCS hạng III. Kết thúc thực tập, ông nhận quyết định bổ nhiệm chính thức giáo viên THCS hạng III, lương hệ số 2,1.

26/06/2023 09:02

Ông Thảo hỏi, khi nộp hồ sơ đối chiếu để nhận quyết định tuyển dụng ban đầu và hồ sơ hết tập sự để nhận quyết định chính thức, ông có bổ sung bằng đại học nhưng không được bổ nhiệm vào giáo viên THCS hạng II và hệ số lương 2,34 là có đúng với các công văn vào thời điểm đó không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Viên chức 2010, người được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của hạng CDNN đó và người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sau khi hết thời gian tập sự theo quy định sẽ được bổ nhiệm vào CDNN, xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đã trúng tuyển. Không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm hạng CDNN và xếp lương cao hơn vị trí việc làm đã trúng tuyển.

Thời điểm năm 2017, tiêu chuẩn CDNN giáo viên THCS thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN giáo viên THCS công lập.

Vì vậy, sau khi trúng tuyển vào vị trí việc làm giáo viên THCS và hoàn thành chế độ tập sự, ông Nguyễn Viết Thảo được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên THCS hạng III là hạng khởi điểm của CDNN giáo viên THCS với yêu cầu trình độ chuẩn được đào tạo tại thời điểm đó là cao đẳng và được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89) là đúng quy định.

Chinhphu.vn