In bài viết

Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn chi tiết công tác triển khai xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 gồm 06 lĩnh vực.

21/02/2024 17:29
Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2024- Ảnh 1.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng gồm 06 lĩnh vực và các chuyên ngành cụ thể của từng lĩnh vực.

a) Khoa học tự nhiên: Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Sinh học, Khoa học tự nhiên khác.

b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử và viễn thông, Kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy, cơ khí động lực, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật vật liệu và luyện kim, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ nano, Kỹ thuật chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác.

c) Khoa học y, dược: Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Dược học, Công nghệ sinh học trong y học, Khoa học y, dược khác.

d) Khoa học nông nghiệp: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp, Thủy sản, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Khoa học nông nghiệp khác.

e) Khoa học xã hội: Tâm lý học, Kinh tế và kinh doanh, Khoa học giáo dục, Xã hội học, Pháp luật, Khoa học chính trị, Địa lý kinh tế và xã hội, Thông tin đại chúng và truyền thông, Khoa học xã hội khác.

g) Khoa học nhân văn: Lịch sử và khảo cổ học, Ngôn ngữ học, văn học và văn hoá, Triết học, Báo chí và thông tin, Đạo đức học và tôn giáo, Nghệ thuật, Khoa học nhân văn khác.

Điều kiện đối với công trình tham gia xét Giải thưởng

Công trình của giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Mỗi công trình do 01 giảng viên trẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính (là giảng viên cơ hữu của đơn vị tham gia Giải thưởng) và số lượng thành viên tham gia không quá 05 người.

Công trình đã được nghiệm thu theo quy định.

Công trình được công bố hoặc được ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ Giải thưởng.

Công trình chưa nhận hoặc chưa đồng thời gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế khác tính đến thời điểm nộp hồ sơ Giải thưởng.

Thời gian nộp bản điện tử Công văn, danh mục công trình tham gia Giải thưởng và hồ sơ Giải thưởng kèm theo trước ngày 30/5/2024.

Lan Phương