In bài viết

Xét tuyển đợt bổ sung, không hạn chế số trường đăng ký

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Châu Thị Mai (An Giang) hỏi: Nếu em trượt tất cả nguyện vọng trong kỳ xét tuyển đợt 1 thì khi đăng ký xét nguyện vọng bổ sung, em có được tự do chọn trường, ngành khác phù hợp để nộp hồ sơ không?

08/08/2017 15:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Các đợt xét tuyển bổ sung được thực hiện từ sau ngày 13/8, thời gian cụ thể của các đợt xét tuyển bổ sung do các trường quy định. Trong xét tuyển đợt bổ sung, thí sinh được phép đăng ký xét tuyển vào nhiều trường và không hạn chế số nguyện vọng. Mỗi trường thí sinh phải nộp một phiếu đăng ký xét tuyển riêng và trong mỗi phiếu đăng ký xét tuyển, các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên.

Chinhphu.vn