In bài viết

Xin cấp phép xây dựng không phải lấy chữ ký hộ lân cận

(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của cử tri tỉnh An Giang, để đủ điều kiện cấp giấy phép xây nhà thì phải có ký tứ cận, nhưng thực tế nhiều trường hợp do mâu thuẫn cá nhân nên không ký tứ cận, gây khó khăn cho người xin cấp giấy phép. Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, có giải pháp phù hợp.

26/08/2015 15:20

Vấn đề cử tri tỉnh An Giang kiến nghị, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2014 và các văn bản hướng dẫn không quy định khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng, chủ công trình phải xin ký tứ cận chủ các công trình lân cận.

Việc xem xét những yếu tố liên quan đến các công trình lân cận thuộc trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

Chinhphu.vn