In bài viết

Xử lý hành vi xây dựng sai phép

(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, khi phát hiện hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công, tự phá dỡ phần công trình sai nội dung giấy phép.

31/08/2012 18:24

Ông Vũ Hồng Thuấn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phản ánh: Điều 13 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ quy định biện pháp xử lý công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng là lập biên bản ngừng thi công xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có một số trường hợp xây dựng sai so với giấy phép được cấp (tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao...), nhưng xem xét vẫn phù hợp với quy hoạch của khu vực, phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Ông Thuấn hỏi, những trường hợp này có thể xử phạt và cấp giấy phép xây dựng để hợp thức hóa lại không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Điều 13 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, thì khi phát hiện hành vi xây dựng sai phép, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công, tự phá dỡ phần công trình sai nội dung giấy phép.

Trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ phần công trình vi phạm thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm.

Việc cho phép làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tối đa trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công xây dựng chỉ áp dụng đối với chủ đầu tư xây dựng không phép trong các trường hợp:

- Công trình xây dựng phù hợp vị trí quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Công trình xây dựng trên đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, phù hợp với quy hoạch xây dựng;

- Xây dựng mới trên nền nhà cũ hoặc cải tạo nhà đang ở phù hợp quy hoạch xây dựng;

- Công trình xây dựng trên đất có đủ điều kiện về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ xây dựng đã có thông tin trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Các tin liên quan:

>> Hồ sơ cấp phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

>> Về cấp phép xây dựng khi chưa có quy hoạch

>> Về cấp giấy phép xây dựng khi chưa có sổ đỏ

>> Công trình được miễn giấy phép xây dựng