In bài viết

Xử lý nợ bảo hiểm doanh nghiệp thuộc Vinashin, Vinalines

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa chỉ đạo việc xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam.

08/02/2014 16:30
Ảnh minh họa

Cụ thể, Phó Thủ tướng chỉ đạo thực hiện khoanh nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam theo quy định tại khoản 5 công văn số 62/TTg-KTTH ngày 2/10/2013 và khoản 4 công văn số 61/TTg-KTTH ngày 2/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và trong thời gian khoanh nợ có tính lãi số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh số tiền khoanh nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp trực thuộc theo quy định.

Các Bộ, cơ quan cần khẩn trương phối hợp triển khai việc giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 61/TTg-KTTH ngày 2/10/2013.

Tuệ Văn