In bài viết

Xuất cấp gạo cho 3 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh Hóa

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định và Thanh Hóa.

18/11/2017 16:53

Cụ thể, tại Quyết định 1841/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quãng Ngãi, Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ. Mỗi tỉnh được cấp 1.000 tấn gạo.

Tại Quyết định 1842/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 956.325 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Tuệ Văn