In bài viết

Xuất cấp hạt giống cây trồng cho 3 tỉnh

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 615,8 tấn hạt giống lúa; 130,48 tấn hạt giống ngô và 1,48 tấn hạt giống rau cho 3 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi để khắc phục hậu quả do thiên tai năm 2020.

04/01/2021 16:52

Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên Huế được cấp 210,8 tấn hạt giống lúa, 24 tấn hạt giống ngô và 1,48 tấn hạt giống rau; tỉnh Quảng Nam 200 tấn hạt giống lúa và 35 tấn hạt giống ngô; tỉnh Quảng Ngãi 205 tấn hạt giống lúa và 71,48 tấn hạt giống ngô.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND 3 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời, đúng quy định.

Vũ Phương Nhi