In bài viết

Xuất cấp hơn 432 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Bình Phước

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 806/QĐ-TTg ngày 9/7/2022 giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 432,78 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước để hỗ trợ người dân do mất mùa năm 2022.

09/07/2022 19:09
Xuất cấp gạo cứu đói do mất mùa năm 2022 - Ảnh 1.

Xuất cấp không thu tiền 432,78 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Vũ Phương Nhi