In bài viết

Xuất khẩu khẩu trang vải kháng khuẩn có cần giấy phép?

(Chinhphu.vn) – Bà Huỳnh Thị Ngọc Khanh có xưởng may nhỏ ở Bình Dương, có giấy phép kinh doanh, sản xuất, xuất khẩu may mặc. Hiện bà muốn sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn 100% cotton để xuất khẩu và thương mại nội địa.

19/06/2020 07:02

Bà Khanh hỏi, có cần phải có giấy phép để xuất khẩu khẩu trang vải và thương mại nội địa không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương trả lời như sau:

Theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, ngành sản xuất sản phẩm may mặc không nằm trong danh mục nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn 100% cotton được coi là sản phẩm may mặc, khi thương mại nội địa phải bảo đảm đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT) theo quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Khi doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thông thường và sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn 100% cotton không thuộc diện mặt hàng phải có giấy phép xuất khẩu.

Chinhphu.vn