In bài viết

Yên Bái: Xây dựng kịch bản, kiểm soát tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo từ UBND tỉnh Yên Bái, tổng kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 của tỉnh được giao là 4.849,4 tỷ đồng, cao hơn 24% so với kế hoạch vốn giao đầu năm 2022.

09/02/2023 10:51
Yên Bái: Xây dựng kịch bản, kiểm soát tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm - Ảnh 1.

Năm 2023, tổng vốn đầu tư tỉnh Yên Bái được giao là 4.849,4 tỷ đồng, cao hơn 24% so với kế hoạch vốn giao đầu năm 2022.

Hết năm 2022, tỉnh Yên Bái giải ngân được 5.120 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 93% kế hoạch vốn được giao (5.510 tỷ đồng), cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả nước. Phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái đã đưa ra giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.

Báo cáo từ UBND tỉnh Yên Bái cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 của tỉnh được giao là 4.849,4 tỷ đồng, cao hơn 24% so với kế hoạch vốn giao đầu năm 2022.

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn, tỉnh Yên Bái đã thực hiện giao chi tiết cho các đơn vị theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã ưu tiên bố trí các dự án chuyển tiếp theo tiến độ thực hiện, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn cho các dự án bảo đảm sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Yên Bái cũng ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng giao thông thiết yếu; hạ tầng khu, cụm công nghiệp; các công trình phòng, chống thiên tai và các công trình hạ tầng đô thị… Đến nay, mức vốn giao chi tiết cho các đơn vị, dự án đạt 92,5% tổng kế hoạch. Số vốn còn lại sẽ được tỉnh giao chi tiết cho các dự án sau khi đủ điều kiện và một số nhiệm vụ phát sinh khác.

Phấn đấu giải ngân toàn tỉnh đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch

Cũng theo báo cáo từ UBND tỉnh Yên Bái, năm 2023 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, việc giải ngân vốn đầu tư công được coi là đòn bẩy để phát triển. Vì thế, tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện rà soát, kịp thời ban hành kịch bản giải ngân các nguồn vốn và tiến độ chi tiết để triển khai thực hiện các dự án bảo đảm yêu cầu; trong đó, phấn đấu giải ngân chung toàn tỉnh đến hết quý I/2023 đạt trên 25%; hết quý II/2023 đạt trên 50%; đến hết quý III đạt trên 75%; đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện thực hiện rà soát các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi kịp thời đưa vào đầu tư công để phân bổ cho các dự án có khả năng hấp thụ vốn; điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn theo nguyên tắc điều chỉnh giảm vốn của các dự án hoàn thành, hết nhiệm vụ chi, dự án gặp khó khăn, vướng mắc có tiến độ triển khai thực hiện chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và các dự án thiếu vốn giải phóng mặt bằng…

Tỉnh Yên Bái lưu ý các sở, ngành, các huyện chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư xây dựng, phê duyệt kế hoạch chi tiết triển khai và giải ngân của từng dự án, nhất là những dự án khởi công mới năm 2023; trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, người đứng đầu gắn với trách nhiệm và thời gian hoàn thành đối với từng công việc, làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án...

UBND tỉnh Yên Bái nêu rõ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, các đơn vị chủ đầu tư nâng cao vai trò và chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc không giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao; đồng thời, căn cứ kết quả giải ngân kế hoạch vốn của các đơn vị, địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân năm 2023.

LP