In bài viết

Yêu cầu năng lực đối với giám sát trưởng dự án

(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Hồ Văn Minh (TPHCM) làm tư vấn đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát dự án nạo vét luồng hàng hải. Đơn vị ông gặp vướng mắc về yêu cầu năng lực đối với giám sát trưởng dự án.

16/08/2021 15:02

Trong hồ sơ mời thầu yêu cầu về năng lực của giám sát trưởng dự án như sau:

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng công trình thủy, công trình thủy lợi, công trình cảng - đường thủy hoặc công trình giao thông đường thủy.

- Có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình giao thông hạng II trở lên cho công trình giao thông (công trình thủy hoặc công trình giao thông cảng/đường thủy).

Quá trình đấu thầu, nhà thầu trúng thầu có nhân sự giám sát trưởng như sau: Có bằng đại học công trình cảng - đường thủy và chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình cảng hạng 1.

Tuy nhiên quá trình thanh kiểm tra, cơ quan kiểm tra cho rằng chứng chỉ của giám sát trưởng chưa phù hợp với công trình giám sát là công trình giao thông (luồng hàng hải) theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ông Minh hỏi, nhận định trên của cơ quan kiểm tra có đúng không? Đối với các dự án nạo vét tuyến luồng (hàng hải hoặc đường thủy) thì chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thuộc lĩnh vực nào là phù hợp nhất?

Về vấn đề này, Cục Hàng hải Việt Nam trả lời như sau:

Về yêu cầu năng lực của tư vấn giám sát trưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu theo thông tin do ông Hồ Văn Minh cung cấp, giải trình cơ bản phù hợp (bằng cấp, chứng chỉ tư vấn giám sát trưởng kê khai trong hồ sơ dự thầu trùng với yêu cầu của hồ sơ mời thầu).

Về ý kiến bằng cấp, chứng chỉ nhân sự tư vấn giám sát trưởng của nhà thầu theo ý kiến của cơ quan thanh tra, kiểm tra, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị ông Hải cung cấp hồ sơ, tài liệu phê duyệt dự án để xem xét, xác định loại công trình, cấp công trình để đánh giá sự phù hợp giữa chứng chỉ kê khai trong hồ sơ dự thầu và quy mô loại cấp công trình đã được duyệt.

Bên cạnh đó, đề nghị lấy ý kiến tham vấn cơ quan chuyên môn có thẩm quyền về cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát là Bộ Xây dựng về kiến nghị nêu trên.

Đối với công tác xử lý sau đấu thầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra (trường hợp chứng chỉ theo hồ sơ dự thầu không phù hợp với quy mô cấp công trình), đề nghị lấy ý kiến tham vấn cơ quan chuyên môn có thẩm quyền về đấu thầu là Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chinhphu.vn