In bài viết

Yêu cầu niêm yết công khai thủ tục hải quan

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan phải niêm yết công khai các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

06/08/2014 09:10

Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan yêu cầu, việc niêm yết công khai thủ tục hành chính trên bảng phải theo một trong những cách thức cụ thể sau: Vị trí đặt bảng phải thích hợp, không quá cao hoặc quá thấp, dễ đọc, dễ tiếp cận. Nơi đặt bảng phải đủ rộng để người đọc có thể tìm hiểu, trao đổi, ghi chép. Không sử dụng kính, màng nhựa, lưới thép hoặc cửa có khóa để che chắn bảng niêm yết thủ tục hành chính.

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan gắn trên bảng niêm yết phải chia thành từng nhóm nghiệp vụ, ghi rõ tên thủ tục hành chính và số thứ tự tương ứng của từng văn bản, in mỗi trang tối thiểu là khổ A4, kèm theo mẫu đơn, mẫu tờ khai nếu có.

Đặc biệt, cần phải niêm yết những nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 5/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014; đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương; cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hậu kiểm.

Ngoài ra, Chỉ thị cũng yêu cầu công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính thuế, hải quan trên mạng internet…

Thùy Trang