In bài viết

Yêu cầu trình độ đào tạo đối với giáo viên THCS

(Chinhphu.vn) – Ông Dương Thái Hưng (Hà Nam) là giáo viên trường trung học cơ sở (THCS), có bằng cử nhân chuyên ngành Quản lý giáo dục do Đại học Sư phạm Hà Nội cấp. Ông Hưng hỏi, ông đã đủ tiêu chuẩn trình độ của giáo viên hay chưa, ông có cần đi học bằng cử nhân sư phạm thuộc chuyên ngành ông đang giảng dạy không?

23/04/2021 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019, trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên THCS là: Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên THCS, trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Bằng cử nhân chuyên ngành Quản lý giáo dục không phải là bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên và không phải là bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trong trường THCS.

Theo đó, ông Dương Thái Hưng cần bổ sung bằng cử nhân theo đúng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 nêu trên thì mới bảo đảm về yêu cầu trình độ đào tạo đối với giáo viên THCS. Đề nghị ông báo cáo hiệu trưởng và liên hệ trực tiếp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn