In bài viết

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học với ngạch chuyên viên

(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

06/06/2022 10:02

Bà Trần Thị Kim Linh (Bà Rịa – Vũng Tàu) phản ánh, điểm d khoản 3 Điều 7 Chương II Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư quy định đối với ngạch chuyên viên yêu cầu: "Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm".

Hiện nay, việc xác định sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể do đó khó khăn trong việc tuyển dụng công chức, viên chức hành chính.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì "trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học".

Đồng thời, đối với trường hợp đạt kết quả tại vòng 1 về ngoại ngữ và tin học thì được xem là đáp ứng yêu cầu về trình độ tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu.

Chinhphu.vn