(Chinhphu.vn) - Trong 10 năm qua, Cổng TTĐT Chính phủ đã trở thành một địa chỉ cung cấp thông tin chỉ đạo và điều hành quan trọng đối với các địa phương và là nguồn thông tin chính thống để các cổng thông tin điện tử (TTĐT) các địa phương chia sẻ tổng hợp, cung cấp cho nhân dân địa phương mình. 

Ông Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) tại các bộ, ngành, địa phương nhằm thực hiện việc kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ thống nhất, xuyên suốt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thường xuyên trao đổi, chia sẻ vướng mắc

Ông Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An cho biết, ngay từ khi khai trương (20/6/2011), Cổng TTĐT Nghệ An đã xây dựng mối quan hệ phối hợp trao đổi thông tin với Cổng TTĐT Chính phủ. Sự hợp tác, phối hợp đó được duy trì bấy lâu nay và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Ngay sau khi Cổng TTĐT Nghệ An được thành lập, Sở TT&TT đã cử đoàn cán bộ của Cổng TTĐT Nghệ An đến làm việc trực tiếp với cán bộ chuyên môn và cán bộ kỹ thuật của Cổng TTĐT Chính phủ. Sau đó, Cổng TTĐT Nghệ An đã mời Cổng TTĐT Chính phủ về làm việc tại Nghệ An để bàn về cơ chế phối hợp cung cấp thông tin giữa hai đơn vị.

Qua thảo luận, hai bên thống nhất: Cổng TTĐT Nghệ An được phép đăng tải thông tin chỉ đạo điều hành của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành, các cơ chế chính sách mới từ Cổng TTĐT Chính phủ… Ngược lại, Cổng TTĐT Chính phủ đăng tải một số thông tin từ địa phương do Cổng TTĐT Nghệ An cung cấp. Một số sự kiện lớn của tỉnh Nghệ An đã trực tiếp mời Cổng TTĐT Chính phủ về tham dự.

Cổng TTĐT Nghệ An đã chủ động đề xuất có giải pháp để tích hợp thông tin trên Cổng TTĐT Nghệ An lên Cổng TTĐT Chính phủ bằng các giải pháp kỹ thuật như RSS, Atom... Qua quá trình triển khai, Cổng TTĐT Chính phủ đã chỉnh sửa một số trang thông tin quan trọng để cung cấp thông tin liên kết chính xác cụ thể đến thông tin giới thiệu, văn bản điều hành, tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư… do Cổng TTĐT Nghệ An đăng tải.

Ngoài ra, hai bên còn thường xuyên chia sẻ vướng mắc trong thực hiện các nội dung thông tin cũng như phương hướng, giải pháp kỹ thuật để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn… Nhìn chung, sự phối hợp cung cấp thông tin giữa Cổng TTĐT Nghệ An và Cổng TTĐT Chính phủ cơ bản nhịp nhàng, đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin giữa hai đơn vị.

Năm 2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, trong đó có mục tiêu xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm CNTT của vùng Bắc Trung Bộ. Cũng trong thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt hai đề án quan trọng, đó là Đề án Xây dựng chính quyền điện tử và Đề án xây dựng Nghệ An thành trung tâm công nghệ thông tin vùng Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh việc thực hiện Đề án Xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn VNPT, mà cụ thể là VNPT Nghệ An triển khai thực hiện đề án y tế điện tử bằng hình thức thuê dịch vụ CNTT. VNPT Nghệ An đã phối hợp cùng Sở Y tế triển khai thành công bước đầu giải pháp ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT (VNPT-HIS) cho 45 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết quả triển khai thí điểm được Bộ Y tế, Sở Y tế Nghệ An đánh giá cao và  đã được Bộ Y tế, UBND tỉnh Nghệ An  nhất trí cho triển khai nhân rộng tới 405 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Như vậy, kể cả giai đoạn thí điểm sẽ có hơn 90% cơ sở y tế sử dụng giải pháp phần mềm của VNPT trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang quyết liệt triển khai thử nghiệm kết nối liên thông 4 cấp của phân hệ Quản lý văn bản thuộc hệ thống phần mềm HCM Egov Framework 2.0 vào trục liên thông quốc gia từ Văn phòng Chính phủ đến Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Sở GTVT, UBND huyện Yên Thành (gồm các phòng ban UBND huyện và 39 xã, thị trấn trực thuộc), UBND huyện Quỳnh Lưu (gồm các phòng ban UBND huyện và 33 xã, thị trấn trực thuộc), sẵn sàng ứng dụng, trao đổi kết nối liên thông theo quy định.

Đến nay, về liên thông kết nối phần mềm quản lý văn bản đã kết nối thử nghiệm thành công liên thông giữa UBND huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Sở TT&TT, Sở GTVT, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy với Văn phòng Chính phủ. Về tích hợp và liên kết thông tin, Cổng TTĐT Chính phủ và Cổng TTĐT Nghệ An đã thống nhất phương án chỉnh sửa liên kết đến các thông tin trên Cổng TTĐT Nghệ An. Hiện nay, một số liên kết của thông tin chính đã được chỉnh sửa, trong thời tới sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ theo yêu cầu của Cổng TTĐT Nghệ An.

Ông Hồ Quang Thành cho biết, những kết quả về CNTT&TT mà Nghệ An đạt được có sự đóng góp không nhỏ của Cổng TTĐT Chính phủ. Thời gian tới, Cổng TTĐT Nghệ An mong muốn, Cổng TTĐT Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Có kế hoạch, định hướng đào tạo nâng cao trình độ an toàn thông tin cho lực lượng làm công tác quản trị hệ thống và an ninh thông tin. Bên cạnh đó, sớm đưa ra giải pháp cụ thể để phối hợp triển khai tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống điện tử của Nghệ An và Chính phủ.

Ông Lâm Tùng Giang, Phó Giám đốc Cổng TTĐT Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Kim Liên.

Việc kết nối thông tin là rất cần thiết

Ngày 28/10/2014, UBND thành phố Đà Nẵng và Cổng TTĐT Chính phủ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2016 về công tác thông tin truyền thông, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử trên các lĩnh vực truyền thông, quảng bá thông tin; kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử của Chính phủ với hệ thống thông tin của UBND thành phố Đà Nẵng.

Ông Lâm Tùng Giang, Phó Giám đốc Cổng TTĐT Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng luôn coi trọng hạ tầng công nghệ thông tin, là bước tạo tiền đề triển khai ứng dụng cũng như đưa thông tin đến tổ chức và công dân, do đó, việc kết nối thông tin với Cổng TTĐT Chính phủ là rất cần thiết.

Trong thời gian qua, Cổng TTĐT Đà Nẵng cũng đã phối hợp cung cấp thông tin địa phương cho Cổng TTĐT chính phủ. Việc triển khai liên thông văn bản hiện nay đầu mối là Sở TT&TT. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ giúp đẩy mạnh việc mở rộng kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của cơ quan UBND TP Đà Nẵng, trong đó trực tiếp là Cổng TTĐT Thành phố.

Với sự hỗ trợ của Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thành phố; tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tuyến phản ánh kịp thời, đầy đủ các vấn đề kinh tế xã hội thời sự ở địa phương.

Từ năm 2003, Đà Nẵng đã tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và quản lý điều hành của chính quyền Thành phố. Chính vì vậy, đến nay, Đà Nẵng đang từng bước cơ bản hướng đến hoàn thiện mô hình chính quyền điện tử với hệ thống mạng LAN, wifi công cộng, trung tâm dữ liệu… bảo đảm tài nguyên lưu trữ tập trung dữ liệu cũng như cung cấp dịch vụ kết nối giữa công dân, doanh nghiệp và chính quyền.

Đặc biệt, Đà Nẵng đã cung cấp gần 1.200 dịch vụ công, với gần 500 dịch vụ công ở mức 3-4 được triển khai trên hệ thống. Các hệ thống quản lý văn bản điều hành đã thực hiện được việc liên thông ngang, ngành dọc giữa Thành phố xuống phường xã, chạy trên nền tảng hạ tầng cáp quang, bảo đảm an toàn an ninh thông tin.

Tuy vậy, ông Giang cho rằng, Đà Nẵng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối, trích xuất dữ liệu từ các hệ thống thông tin của bộ, ngành Trung ương cho địa phương. Để làm tốt công tác phối hợp thông tin giữ hai bên, ông Giang cho rằng, cần có kế hoạch chính thức ở mức công việc, xác định đầu ra của công việc, trách nhiệm các bên, được xác nhận bởi lãnh đạo hai bên để đảm bảo tính pháp lý.

Trong thời gian tới, Phó Giám đốc Cổng TTĐT Đà Nẵng mong muốn Cổng TTĐT Chính phủ văn bản hóa phương án liên thông, đặc biệt là làm rõ các nội dung liên thông (ai cung cấp ai thông tin gì), để đảm bảo tính pháp lý cũng như để chuyên viên tại địa phương biết phạm vi trách nhiệm.

Đồng thời, đề nghị tổ chức các lớp tập huấn, các hội nghị trao đổi kinh nghiệm của các khu vực với sự tham gia của Cổng TTĐT Chính phủ, các đơn vị tư vấn, các địa phương để quán triệt và thống nhất phương án triển khai.

Trần Tiệp-Kim Liên