Trang chủ » Chuyên đề » 30 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thu hút FDI: Đến lúc ràng buộc chặt chẽ về chuyển giao công nghệ

11:13, 31/12/2017

Các chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp (DN) trong nước cần tập trung đào tạo, thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, đồng thời nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm...