(Chinhphu.vn) - Trong năm 2015, cơ quan BHXH của một số tỉnh, thành phố như Yên Bái, Cần Thơ, Khánh Hòa, Gia Lai… đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2015, cơ quan BHXH của nhiểu tỉnh, thành phố hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao. Ảnh minh họa.
BHXH tỉnh Yên Bái cho biết, năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cơ quan này đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh năm 2015 đạt hơn 1.155 tỉ đồng, bằng 103% kế hoạch. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và tự nguyện cũng tăng nhanh hằng năm, đến nay đã có 675.824 người tham gia, tăng 24.304 người so với cùng kỳ năm 2014.

Số nợ BHXH của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh đã giảm, chỉ còn 2,3% trên tổng số phải thu (vượt 0,2% so với chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao).

Song song với công tác thu, BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động. Năm 2015 đã cấp mới 3.335 sổ nâng tổng số sổ BHXH được cấp đến ngày 31/12 là 50.617 sổ; số người tham gia BHYT được cấp thẻ đến 31/12 là 680.760 người.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa của BHXH tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm 2015 đó là triển khai và thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Luật BHXH; quản lý chi trả và giải quyết tốt các chế độ cho hàng nghìn đối tượng tham gia thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh cũng đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện giao dịch điện tử, đến nay đã có trên 300/548 doanh nghiệp đăng ký và trên 100 doanh nghiệp thực hiện giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN qua mạng internet.

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2015, BHXH tỉnh đã tăng cường chỉ đạo BHXH cấp huyện phối hợp với UBND xã, với cơ quan bưu điện thực hiện công tác triển khai lập danh sách hộ gia đình, cấp thẻ BHYT năm 2016 trên địa bàn đạt tiến độ và chất lượng. Đến ngày 31/12, toàn tỉnh có trên 99,5% đối tượng tham gia được cấp thẻ BHYT và 99,9% người lao động được cấp sổ BHXH.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, BHXH tỉnh đã tăng cường, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ đối tượng. Các quy định về hồ sơ, mẫu biểu, quy trình giải quyết các chế độ BHXH, BHYT được niêm yết công khai, thống nhất tại trụ sở BHXH từ tỉnh đến huyện, được đăng tải trên trang tin điện tử của BHXH tỉnh…

Cũng như BHXH tỉnh Yên Bái, năm 2015, BHXH tỉnh Cần Thơ cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.  

Công tác phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN được chú trọng. Trong năm 2015, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.930 tỉ đồng, đạt 103,03% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số nợ BHXH, BHYT, BHTNp năm 2015 là 27.685 triệu đồng, chiếm 1,48% so với tổng số phải thu, giảm 10.020 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2014.

Đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 104.581 người tăng 2.998 người, tăng 2,95%; độ bao phủ BHYT đạt tỉ lệ 70,03% (tương đương 862.960 người).

Công tác giải quyết chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong năm đã giải quyết cho 46.662 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng 5.072 lượt người; công tác giám định được nâng lên, tình trạng vượt quỹ từng bước được khắc phục.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt, đồng bộ với thủ tục rút gọn, biểu mẫu được đơn giản hóa; thực hiện giao dịch điện tử giữa cơ quan BHXH với các đơn vị, nhận và trả kết quả qua hệ thống Bưu điện; thời gian giao dịch của các doanh nghiệp trong việc kê khai tham gia BHXH, BHYT được cắt giảm từ 108 giờ/năm xuống còn 49,5 giờ/năm.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nội dung hình thức đa dạng, từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhất là đối với người sử dụng lao động, người lao động, người dân về pháp luật BHXH, BHYT.

Còn với BHXH Khánh Hòa, trong năm qua, cơ quan này đã thu được trên 2.121 tỉ đồng BHXH, đạt 100,76% kế hoạch.

Đối tượng tham gia tăng lên đáng kể, với số người tham gia BHXH bắt buộc là 125.699 người (đạt 100,84% kế hoạch), số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.712 người (đạt 104,45% kế hoạch), số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 117.352 người (đạt 100,67% kế hoạch) và số người tham gia BHYT là 835.805 người (đạt 100% kế hoạch).

Hướng tới mục tiêu thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT đối với nhân dân sống trong khu vực biên giới biển tỉnh Khánh hòa, vừa qua, BHXH tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực hiện chính sách an sinh xã hội biển đảo giai đoạn 2016-2020.

Theo Quy chế ký kết, hai đơn vị phối hợp thực hiện toàn diện trên nhiều nội dung: Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia…

Trong đó, tập trung tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT bằng các hoạt động tuyên truyền phù hợp, thiết thực giúp nhân dân sinh sống trong khu vực biên giới biển, người lao động trên các tàu thuyền hiểu rõ về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT để tự nguyện tham gia.

Tính đến hết ngày 31/12/2015, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN của toàn hệ thống của BHXH tỉnh Gia Lai được trên 1.730,5 tỉ đồng, đạt 100,33% kế hoạch; số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phát triển trong năm là 1.069.409 người, đạt 100% kế hoạch.

Anh Kiên (tổng hợp)