(Chinhphu.vn) – Cử tri tỉnh Bình Thuận đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét để các đối tượng dân công hỏa tuyến, người hưởng chính sách theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg được hưởng quyền lợi BHYT mức 100% như trước đây, thay vì 80% như hiện nay, bởi thực tế các đối tượng này đa số có đời sống khó khăn.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Bình Thuận như sau:

Theo quy định của pháp luật về BHYT, đối với “Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế” (Điểm đ Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ), nhưng không phải là đối tượng cựu chiến binh quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ thì không được hưởng quyền lợi (mức hưởng) BHYT như các đối tượng người có công với cách mạng (100%).

Các đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 22 của Luật BHYT thì Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi cho đối tượng tham gia BHYT.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ đề xuất với Chính phủ xem xét khi tiến hành xây dựng Luật BHYT sửa đổi. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị cử tri kiến nghị nội dung này tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về người có công để cơ quan này báo cáo xin ý kiến Chính phủ về các chế độ cho nhóm đối tượng công nhân hỏa tuyến, người hưởng chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , dân công hỏa tuyến , Luật BHYT , người có công