(Chinhphu.vn) - Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, hơn 16,2 triệu người được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong giai đoạn 2010-2015 sẽ tiếp tục được gia hạn thẻ đến hết tháng 6/2016.

Báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy, tính đến ngày 15/12, về cơ bản các đối tượng tham gia BHYT đã được cấp thẻ sử dụng trong năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn năm nhóm đối tượng với tổng số 16,2 triệu người do ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT chưa được cấp thẻ.

Trong đó, người thuộc hộ cận nghèo là 3,76 triệu người, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng là 2,92 triệu, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế-xã hội khó khăn 6,99 triệu; đối tượng là người sinh sống ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn 2,46 triệu và người sinh sống ở xã đảo, huyện đảo là 0,09 triệu.

Ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam được báo Vietnamplus dẫn lời cho biết, nguyên nhân của việc chậm cấp thẻ là do liên bộ vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách đối với các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo trong việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều cho giai đoạn 2016-2020, cũng như văn bản hướng dẫn với các đối tượng còn lại.

BHXH Việt Nam đã có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ và đề nghị cho các nhóm đối tượng nêu trên tiếp tục được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đến hết ngày 30/6/2016. Đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân, 1/1/2016 cũng rơi vào đúng thời điểm chuẩn nghèo thay đổi, vì vậy, các địa phương đang tích cực điều tra để xác định lại danh sách hộ nghèo, cận nghèo. Ngành lao động-thương binh và xã hội đồng ý với phương án cấp thẻ bảo hiểm y tế trên nền cũ của năm 2015 đến chậm nhất là quý II, sau đó các địa phương kết thúc điều tra và xác định để quý III sẽ hoàn chỉnh danh sách các đối tượng chính sách.

T. Minh