(Chinhphu.vn) - Dữ liệu về Hộ gia đình và danh mục hành chính, danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam bàn giao cho Bộ Y tế để phục vụ công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe người dân.

BHXH Việt Nam bàn giao dữ liệu về Hộ gia đình và danh mục hành chính, danh mục đối tượng tham gia BHYT cho Bộ Y tế để phục vụ công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe người dân
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 2865a/VPCP-KGVX ngày 24/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, ngày 15/5, BHXH Việt Nam và Bộ Y tế đã ký kết và bàn giao, chia sẻ dữ liệu Hộ gia đình tham gia BHYT.

Trước sự chứng kiến của đại diện Văn phòng Chính phủ, ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và ông Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký biên bản bàn giao dữ liệu.

Theo đó, BHXH Việt Nam thực hiện giao dữ liệu về Hộ gia đình và danh mục hành chính, danh mục đối tượng tham gia BHYT thuộc cơ sở dữ liệu (CSDL) Hộ gia đình tham gia BHYT do BHXH Việt Nam thu thập và xây dựng cho Bộ Y tế để phục vụ công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe cho người dân.

Toàn bộ dữ liệu Hộ gia đình tham gia BHYT trên phạm vi cả nước với tổng số hơn 92 triệu bản ghi với các trường dữ liệu về: Họ và tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh thư nhân dân, số định danh, nơi cấp giấy khai sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại, mã hộ gia đình, quan hệ với chủ hộ, đã tham gia hoặc chưa tham gia BHYT, mã thẻ BHYT, mã đối tượng tham gia BHYT.

Toàn bộ dữ liệu danh mục hành chính bao gồm danh mục tỉnh; danh mục huyện; danh mục xã, phường; danh mục thôn, xóm; danh mục đối tượng tham gia BHYT trong phạm vi cả nước thuộc hệ thống CSDL hộ gia đình tham gia BHYT.

Về quản lý, sử dụng CSDL, theo biên bản bàn giao, Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý, sử dụng CSDL nêu trên đúng mục đích, bảo đảm an toàn và toàn vẹn thông tin của CSDL. Đồng thời, có các biện pháp để thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, thực hiện quy định về quyền bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Dân sự.

Việc cập nhật, bổ sung vào CSDL sẽ được hai bên tiếp tục trao đổi các giải pháp kỹ thuật để thực hiện việc đồng bộ tự động và hai chiều.

Thu Cúc