(Chinhphu.vn) – Từ ngày 9/12/2019, người dân có thể làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất qua Cổng Dịch vụ công quốc gia http://dichvucong.gov.vn.

Từ ngày 9/12/2019, người dân có thể làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất qua Cổng Dịch vụ công quốc gia http://dichvucong.gov.vn.

Ngay sau khi Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào vận hành vào chiều ngày 9/12/2019, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4617/BHXH-CNTT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc liên thông thủ tục Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Công văn nêu rõ, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan thực hiện nâng cấp hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất được quy định tại thủ tục Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (mã quy trình 612a).

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất (612a) theo đúng quy trình nghiệp vụ hiện hành. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử đối với đối tượng cá nhân thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn.

Thu Hằng


.

 

Từ khóa: thẻ BHYT