(Chinhphu.vn) - HĐNĐ tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 -2025.


Hà Tĩnh là một trong những tỉnh đầu tiên đầu tiên trong cả nước có chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện

Theo đó, từ ngày 1/1/2020, người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ bằng 20% mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Thời gian gian hỗ trợ từ năm 2020 đến năm 2025.

Đối tượng áp dụng là người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh làm nghề tự do, thu nhập không ổn định; người lao động trong các hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Với Nghị quyết này, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh đầu tiên đầu tiên trong cả nước có chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện; thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với chính sách an sinh xã hội nói chung và đối với người lao động tự do nói riêng. Đây sẽ là động lực, là cú hích quan trọng để tăng nhanh số người tham gia BHXH trên địa bàn trong thời gian tới nhằm đạt tỷ lệ người dân tham gia BHXH theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Trương Tuyết

Từ khóa: BHXH tự nguyện