(Chinhphu.vn) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến hết tháng 9/2018 số tiền nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) phải tính lãi là 7.647 tỷ đồng, chiếm 2,3% kế hoạch thu.
Tại Hội nghị trực tuyến đề xuất các giải pháp về phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2018, ngày 17/10, thống kê từ BHXH Việt Nam đến ngày 30/9, tổng số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 14,096 triệu người, đạt 96,2% kế hoạch giao. Trong đó, 9 tháng đầu năm, toàn quốc phát triển được 499.972 người; dự kiến số người còn phải phát triển 3 tháng cuối năm là 551.008 người. Trong đó, một số địa phương đạt tỷ lệ so với kế hoạch giao cao hơn tỷ lệ bình quân chung toàn quốc (từ 96,2%) là Thái Bình, Kiên Giang, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Hà Nam.
Số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 189.502 người, đạt 57,5% so với kế hoạch, số người còn phải phát triển trong 3 tháng cuối năm là 141.730 người. Trong đó có một số địa phương thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện như Hải Dương, Ninh Bình, Cao Bằng, Quảng Bình, Điện Biên, Thừa Thiên Huế… 
Số đối tượng tham gia BHYT là 82 triệu người, đạt 98,4% kế hoạch giao, tăng 812.749 người so với năm 2017, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 87,3%. 
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đề nghị, BHXH các tỉnh phải quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc thanh tra, tập trung thanh tra đột xuất tất cả các đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên theo quy định. Các đợt thanh tra phải có quyết định xử phạt và gửi kết quả đến cơ quan chức năng cùng cấp nhằm mục đích báo cáo, làm căn cứ xử lý. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, KH&ĐT và chính quyền địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất của các DN phục vụ công tác phát triển đối tượng, giảm nợ. Nghiên cứu đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT.
Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc ký hợp đồng với ngành Bưu điện trong triển khai cập nhật dữ liệu tăng giảm hộ gia đình tham gia BHYT và chậm nhất đến ngày 30/10 phải hoàn thành việc ký hợp đồng công tác này với UBND xã, phường, thị trấn.
MK