(Chinhphu.vn) - Sáng 18/12, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề “BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT): Nhiều lợi ích cho người dân".

Trong thời gian qua, số thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) đã cắt giảm  từ 115 xuống còn 33 thủ tục, số lượng hồ sơ, biểu mẫu, tờ khai giảm 56%, các chỉ tiêu trên tờ khai, mẫu biểu giảm 82%; quy trình  thao tác nghiệm vụ giảm 78%. Thay vì mất hàng giờ doanh nghiệp, người lao động trực tiếp đến cơ quan BHXH làm thủ tục thì nay chỉ tiêu tốn 10 phút kê khai bảo hiểm xã hội điện tử. Từ 81 giờ giao dịch hằng năm hiện nay rút xuống còn 45 giờ/năm.

Đây là những nỗ lực không nhỏ của ngành BHXH trong thời gian qua  nhằm  thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách TTHC, với quan điểm cải cách TTHC gắn liền với hoàn thiện chế độ, chính sách, đặt người dân, doanh nghiệp  vào vị trí trung tâm.

Một trong những thành công trên có được từ  hệ thống CNTT của ngành BHXH được tích hợp, tập hợp hệ thống quốc gia, hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Toàn bộ ứng dụng CNTT ngành BHXH được triển khai theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Những đột phá mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH đang ngày càng đáp ứng tốt hơn mục tiêu phục vụ đơn vị, người lao động và người dân.

Vậy BHXHVN đã áp dụng CNTT vào mô hình quản lý cũng như cải cách TTHC của ngành như thế nào, lợi ích mô hình này đem lại đạt hiệu quả ra sao? Để trả lời những câu hỏi trên cũng như chia sẻ thêm thông tin về những thành công ban đầu của BHXH Việt Nam, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề: “BHXH Việt Nam ứng dụng CNTT: Nhiều lợi ích cho người dân".

Khách mời tọa đàm:

- Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, BHXH Việt Nam

- Ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc BHYT Hà Nội.

Chương trình được truyền hình trực tuyến trên Cổng TTĐT Chính phủ.

Địa điểm: Trụ sở Cổng TTĐT Chính phủ, số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Quý vị và các bạn có thể gửi câu hỏi tới các vị khách mời đến hòm thư thongtinchinhphu@chinhphu.vn hoặc gọi điện thoại đến số 080.44256.

Quỳnh Hoa