(Chinhphu.vn) - Người tiêu dùng và cộng đồng xã hội được bảo vệ quyền lợi tốt hơn, có nhận thức cao hơn về quyền lợi của mình; các tổ chức, cá nhân kinh doanh tăng cường sự tương tác, chia sẻ thông tin… là những mục tiêu hàng đầu được Bộ Công Thương đặt ra trong giai đoạn 2020-2021.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương - Ảnh: DA

Nhu cầu hỗ trợ quyền lợi của người tiêu dùng được đáp ứng tốt hơn

Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, thời gian gần đây, việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (NTD) từng bước được nâng cao. Trong đó, đáng nói nhất là việc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Xây dựng và vận hành hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ NTD tại Bộ Công Thương với khả năng mở rộng, kết nối tới các địa phương trên toàn quốc; xây dựng và vận hành Hệ thống tiếp nhận, tư vấn và giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại; xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử, các ứng dụng di động nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi NTD...

Được biết, các hoạt động này do công ty Amway Việt Nam hợp tác với Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dung triển khai thông qua Biên bản hợp tác về việc thực hiện một số hoạt động tuyên truyền, phổ biến trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi NTD giai đoạn 2020-2021. Hoạt động thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp trong kinh doanh, mở rộng ra là tăng cường việc kết nối hợp tác giữa các tổ chức kinh doanh và cơ quan chức năng. Từ đó, góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy tiêu dùng một cách bền vững.

Ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng Giám đốc Amway Việt Nam và ông Phan Đức Quế - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo (ICT), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ký kết Biên bản hợp tác về việc thực hiện một số hoạt động tuyên truyền, phổ biến trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi NTD giai đoạn 2020 - 2021 - Ảnh: DA

Nhiều hoạt động tuyên truyền bảo vệ quyền lợi NTD giai đoạn 2020-2021

Tìm hiểu sâu hơn về biên bản hợp tác này sẽ thấy rõ hoạt động tuyên truyền, phổ biến được 2 bên tập trung hướng đến trong giai đoạn này gồm 4 nội dung cụ thể:

Thứ nhất, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về quyền của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Thứ hai, phổ biến về chức năng, phạm vi tư vấn, hỗ trợ; các tính năng mới được nâng cấp của Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng (tổng đài) đặt tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; kết quả tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ thông qua Tổng đài.

Thứ ba là hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kết nối, tương tác và thực hiện các nghiệp vụ trên phần mềm Hệ thống tiếp nhận, tư vấn và giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng quản lý và vận hành.

Thứ tư là tuyên truyền về các công cụ, phương tiện điện tử do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng quản lý và vận hành (cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng) nhằm tra cứu cơ sở dữ liệu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin về khiếu nại của người tiêu dùng; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các chương trình thu hồi hàng hóa có khuyết tật tại Việt Nam; thông tin về các chương trình thu hồi hàng hóa có khuyết tật tại các quốc gia trong khu vực ASEAN trên cơ sở sử dụng công nghệ API tự động...

Ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam cho biết: “Amway Việt Nam rất vinh dự khi trở thành một phần của chương trình ngay giai đoạn đầu, mang tính định hình và phát triển của toàn bộ chương trình ở thời điểm đầu kỷ nguyên số”.

Đánh giá chuỗi hoạt động này, cả 2 bên cho biết, những hoạt động này sẽ là giải pháp hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến, thực thi văn bản pháp luật về quyền của người tiêu dùng để tạo cho người tiêu dùng chủ động và ý thức tự bảo vệ bản thân khi tiêu dung, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp trong kinh doanh, từ đó góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy tiêu dùng một cách bền vững hơn.

DA