(Chinhphu.vn) - Ngày 23/6,  HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm TAND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ bầu lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới. Ảnh: Báo Phú Thọ
Tại kỳ họp này, các đại biểu nghe Ủy ban Bầu cử của tỉnh báo cáo kết quả bầu cử HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là kỳ họp với những nội dung hết sức quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy của HĐND, UBND tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HDDND.

Các đại biểu HĐND tỉnh sẽ bầu các chức danh thuộc thẩm quyền, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Vi Trọng Lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII; ông Dương Hoàng Hương, Bí thư Huyện ủy Cẩm Khê trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Hội nghị, HĐND tỉnh khóa XVIII đã tiến hành bầu các chức danh của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Bùi Minh Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVII  tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông Hà Kế San, Hoàng Công Thủy (tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (được HĐND tỉnh khóa XVIII bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh).

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 20 vị.

Thu Anh

Từ khóa: Nhân sự , bầu cử , HĐND , UBND , Phú Thọ , Hà Nội , lãnh đạo , chủ chốt , Chủ tịch