(Chinhphu.vn) - Ngày 08/3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Toàn thể đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí đối với 2 đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình là Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đại biểu Quốc hội khóa XIII được Bộ Chính trị giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV theo Thông báo số 229-CV/VPTW ngày 7/3/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng và kết quả cuộc họp của Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và kết quả cuộc họp của Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

(Theo Vksndtc.gov.vn)