(Chinhphu.vn) – Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, tổ chức, địa phương đã tích cực chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, trong đó có dân quân tự vệ biển bước đầu đạt được những kết quả thiết thực.

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo về lực lượng dân quân tự vệ biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới - theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo. 

Cùng dự có các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương…

Theo Báo cáo đề dẫn tại hội thảo do Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu trình bày: Dân quân tự vệ Việt Nam trong đó có dân quân tự vệ biển là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, tổ chức, địa phương đã tích cực chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, trong đó có dân quân tự vệ biển bước đầu đạt được những kết quả thiết thực, góp phần cùng các lực lượng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển; tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực có giá trị, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển, tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Từ khóa: Bộ Quốc phòng , dân quân tự vệ biển , Thượng tướng Phan Văn Giang , Quân ủy Trung ương , Tổng tham mưu trưởng , Thượng tướng Phạm Ngọc Minh , Thượng tướng Phạm Hồng Hương , chủ quyền biển đảo