(Chinhphu.vn) - Để hoàn thành các mục tiêu trong năm 2019, tạo đà cho thực hiện các mục tiêu năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh cần nghiên cứu, xây dựng, thực hiện các giải pháp để đảm bảo cân bằng tỷ lệ giữa phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.


Cán bộ BHXH tuyên truyền cho người dân về BHXH tự nguyện - Ảnh: VGP/Thu Cúc
Tính đến hết tháng 11/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt khoảng 15,065 triệu người (đạt 99,6% kế hoạch giao); BHXH tự nguyện đạt 533.000 người (đạt 113% kết hoạch giao); Bảo hiểm y tế (BHYT) đạt khoảng 85,29 triệu người (đạt 100,15% kế hoạch); Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 13,193 triệu người (đạt 99,7%).

Toàn ngành thu đạt 89,6% kế hoạch giao. Đồng thời, giải quyết 107.440 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 775.543 người hưởng trợ cấp 1 lần và hơn 9,8 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho khoảng 167,828 triệu lượt người; phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết cho 878.418 người hưởng chế độ BHTN. 

Trong tháng 12/2019, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản, quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương để triển khai trong toàn Ngành Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”. Tập trung hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, để hoàn thành các mục tiêu trong năm 2019, tạo đà cho thực hiện các mục tiêu năm 2020, BHXH các tỉnh cần nghiên cứu, xây dựng, thực hiện các giải pháp để đảm bảo cân bằng tỷ lệ giữa phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. 

Đặc biệt, đối với địa phương chưa đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH các tỉnh cần đẩy mạnh phối hợp với Bưu điện để tăng cường chất lượng công tác tuyên truyền, vận động người dân, nâng cao tỷ lệ phát triển đối tượng BHXH tự nguyện.

Về những giải pháp thực hiện kế hoạch thu, phát triển đối tượng cần tập trung quyết liệt trong tháng 12/2019, ông Dương Văn Hào- Trưởng Ban Thu cho rằng, cần tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, DN nợ đọng BHXH, BHYT. Đồng thời, đẩy mạnh đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp. Bên cạnh đó, duy trì, tổ chức Hội nghị trực tuyến hàng tháng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Tập trung nguồn lực cho việc đôn đốc thu, giảm nợ xuống mức thấp nhất; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT trong việc chuyển tiền ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện. Đặc biệt, cần tiếp tục bám sát đơn vị sử dụng lao động để thu đủ số tiền phát sinh phải thu trong tháng 12 và số tiền còn phải thu của những tháng trước; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT rà soát, đối chiếu, lập danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT năm 2020.

Đối với công tác đảm bảo dự toán, quyết toán chi phí KCB BHYT, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cho rằng, BHXH các địa phương cần có những giải pháp, hành động cụ thể, làm giảm chi phí bất hợp lý và tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cũng yêu cầu phải tiến hành rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ, đảm bảo phù hợp với thực tế và hiệu quả công việc chuyên môn.

BHXH tăng tốc công tác thu 

Về tình hình thực hiện dự toán chi KCB BHYT được giao năm 2019, theo Ban Thực hiện chính sách BHYT, trong thời gian tới, cần phải nghiên cứu, tăng cường kiểm tra, xác minh tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT được phát hiện qua Hệ thống giám định; đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế chấn chỉnh kịp thời các cơ sở KCB. Ngoài ra, BHXH các tỉnh cần chủ động báo cáo, tham mưu với UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán và đề ra giải pháp quản lý, điều hành dự toán chi KCB BHYT, đảm bảo không vượt dự toán được Chính phủ giao. Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin giám định BHYT; phân tích dữ liệu, thường xuyên cảnh báo đối với các tỉnh có chi phí KCB BHYT bất thường.

Đề cập đến tình hình triển khai các dự án công nghệ thông tin (CNTT) phải hoàn thành trong năm 2019, ông Lê Nguyên Bồng- Giám đốc Trung tâm CNTT đã cho biết, hiện nay, Trung tâm CNTT đã thực hiện việc triển khai sử dụng cổng thông tin điện tử tập trung 63 BHXH tỉnh, thành phố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong toàn ngành theo đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra, phần mềm Data WareHouse cũng đang hoạt động tốt, đảm bảo chất lượng.  

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục tập trung, quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong dịp cuối năm. Trong đó, toàn ngành tập trung hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch đề ra; tiếp tục đốc thu, phát triển đối tượng; đặc biệt đối với các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện. Tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT. Đối với các địa phương có chi phí KCB BHYT tăng cao, cần nhanh chóng rà soát, kiểm tra, giám định, báo cáo chỉ rõ những bất cập để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Tổng Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị cần phối hợp nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các phần mềm, quy trình, nguyên tắc quản lý nghiệp vụ trong Ngành, đảm bảo số liệu, dữ liệu chặt chẽ, chính xác.Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện rà soát, cấp mã số định danh BHXH đảm bảo thận trọng, chính xác; thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng công việc được giao…

Thu Cúc