(Chinhphu.vn)  -Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai hải quan điện tử (HQĐT) đến 100% các chi cục hải quan cửa khẩu trực thuộc. Có 95,32% doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tham gia thực hiện thủ tục HQĐT với số tờ khai đạt 99,55%, tỷ lệ tờ khai áp dụng chữ ký số chiếm 81,66%.

Qua đó, thời gian thông quan hàng hóa phân luồng xanh từ 3-5 phút và luồng vàng từ 10-20 phút giảm thời gian làm thủ tục so với trước đây 30-60 phút đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đang áp dụng phương thức quản lý mới bằng cách thực hiện kiểm tra có trọng tâm và trọng điểm dựa trên việc áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro thay cho phương thức truyền thống. Chuyển từ phương thức “kiểm tra trước, thông quan sau” sang phương thức “ thông quan trước, kiểm tra sau”, dựa trên kết quả phân tích rủi ro.

Từ nay tới cuối năm 2013, Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ giảm tỷ lệ kiểm tra hàng hóa trong thông quan xuống dưới 10%, đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá rủi ro, phát hiện vụ việc vi phạm.

Thanh Thủy