Trang chủ » Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ

17:00, 21/03/2018

Ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai các giải pháp phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố trực thuộc Trung ương.

Tạo chuyển biến rõ nét, thực chất thực hiện chương trình về phát triển bền vững

16:14, 21/03/2018

Năm 2018 phải tạo được chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện Kế hoạch quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ,...

Tăng cường kiểm tra phong trào thi đua tại các địa phương

12:28, 21/03/2018

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát và tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện các phong trào thi đua tại các...

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

14:24, 20/03/2018

Chính phủ vừa quy định nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

Không dùng vốn vay để góp vốn thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

17:53, 19/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Chiến lược phát triển ngành cơ khí tầm nhìn đến năm 2035

17:45, 19/03/2018

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

17:33, 19/03/2018

Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, Nghị định quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ...

Trong tháng 3 hoàn thiện nghị định về lựa chọn nhà đầu tư

17:18, 19/03/2018

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư; trình Thủ tướng Chính phủ...

Bãi bỏ 6 Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng

17:08, 19/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.

Chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện các chương trình MTQG

10:42, 19/03/2018

Cả nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với phương châm "chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả".

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần

10:28, 19/03/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần.