Trang chủ » Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ

17:39, 17/02/2020

Huyện Châu Thành (Long An) đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 256/QĐ-TTg công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Long An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Chủ trương thành lập Công ty liên doanh Pumyang - Descon

11:05, 29/08/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 28/8, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Dự án Công ty liên doanh Pumyang - Descon với mục...

Thành lập khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

10:31, 29/08/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 28/8, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công...

Ngân hàng Phát triển Việt Nam thu nợ vốn của Chương trình kiên cố hóa kênh mương

10:30, 29/08/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 28/8, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp...

Đầu tư xây dựng cảng Hòn La

09:00, 29/08/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về việc đầu tư xây dựng cảng Hòn La.

Thành lập Tổ biên tập Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước"

06:00, 29/08/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định 1122/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ biên tập Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ...

Cấp phép Dự án thành lập Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Sài Gòn - SSA

16:10, 28/08/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 25/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho ý kiến chỉ đạo đối với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài...

Sáp nhập 2 nông trường Thạch Thành và Thạch Quảng vào Công ty Cao su Thanh Hóa

16:00, 28/08/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 25/8, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập hai Nông trường...

Xây dựng đề án tổng thể về tự do hóa thương mại dịch vụ và đầu tư

15:35, 28/08/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 25/8, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có ý kiến chỉ đạo các Bộ: Thương mại, Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Bưu chính Viễn...

Điều chỉnh cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

15:34, 28/08/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 25/8, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu kiểm tra việc báo nêu về loạt bài "Hậu vụ án Epco-Minh Phụng"

11:38, 26/08/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 25/8, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Tư pháp, Thường trực Ban Chỉ đạo thi hành án phần tài sản vụ án Epco - Minh Phụng truyền đạt ý kiến chỉ...