(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn.

 

Một góc thành phố Bắc Kạn

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tỉnh Bắc Kạn tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Tỉnh Bắc Kạn cần Tập trung chỉ đạo xử lý các biện pháp khoanh vùng, dập dịch tả lợn Châu Phi  theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; triển khai thực Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” một cách quyết liệt theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; định hướng ngành lâm nghiệp trở thành kinh tế chủ lực, hình thành vùng nguyên liệu phục vụ phát triển ngành công nghiệp chế biến lâm sản, đặc biệt gắn với bảo vệ môi trường trong khu vực và cả nước.

Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số PCI và PAPI, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tổ chức xúc tiến đầu tư, có cơ chế chính sách thông thoáng thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư vào tỉnh để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững và các chính sách giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động. Đẩy mạnh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường đoàn kết trong đồng bào các dân tộc.

Thúc đẩy phát triển du lịch, tôn tạo di tích, danh thắng; gắn phát triển công nghệ cao với du lịch trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh để bứt phá tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bắc Kạn tập trung chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Minh Hiển