(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến phản ánh của Thời báo Kinh tế Sài Gòn điện tử về những đặc thù môi trường kinh doanh chưa thật sự hỗ trợ các mô hình đổi mới sáng tạo.

Trước đó, ngày 19/2/2019, Thời báo Kinh tế Sài Gòn điện tử phản ánh: Với nhiều chương trình thúc đẩy, Việt Nam đang muốn được nhìn nhận là "quốc gia khởi nghiệp" nhưng những đặc thù môi trường kinh doanh chưa thật sự hỗ trợ các mô hình đổi mới sáng tạo.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/3/2019.

Chí Kiên