(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 04/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Huỳnh Thanh Cảnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận.

Ông Huỳnh Thanh Cảnh sinh năm 1961, quê quán tỉnh Bình Thuận.

Trước khi được phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Huỳnh Thanh Cảnh từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận.

Đồng thời, tại Quyết định 03/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai để nhận nhiệm vụ mới.

Với tỉnh Bình Phước, tại Quyết định 02/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Ngọc Trai, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Phước.

Đồng thời, tại Quyết định 01/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Công, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Phước, để nhận nhiệm vụ mới.

Hoàng Diên