(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung 2 Hiệp định viện trợ Dự án Cải thiện chất lượng nước khu vực Chùa Cầu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và Dự án Đầu tư nâng cấp nhà máy nước An Dương, thành phố Hải Phòng - Xây dựng bể lọc công suất 100.000 m3/ngày áp dụng công nghệ lọc tiếp xúc sinh học do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam ký với Trưởng đại diện Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) Hiệp định viện trợ trị giá 1,11 tỷ Yên Nhật tài khoá 2015 để thực hiện dự án Cải thiện chất lượng nước khu vực Chùa Cầu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng ký với Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Hiệp định viện trợ trị giá 2,196 tỷ Yên Nhật tài khoá 2015 để thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp nhà máy nước An Dương, thành phố Hải Phòng - Xây dựng bể lọc công suất 100.000 m3/ngày áp dụng công nghệ lọc tiếp xúc sinh học.

Phương Nhi