(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký quyết định công nhận xã an toàn khu tại tỉnh Tiền Giang.

Theo quyết định, công nhận 16 xã thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Tiền Giang là xã an toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gồm:

- Các xã: Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, Tân Hưng thuộc huyện Cái Bè.

- Các xã: Long Hưng, Hữu Đạo, Nhị Bình, Bình Trưng và Long Định thuộc huyện Châu Thành.

- Xã Mỹ Phong và xã Đạo Thạnh thuộc thành phố Mỹ Tho.

- Xã Phú Tân thuộc huyện Tân Phú Đông.

- Xã Hưng Thạnh thuộc huyện Tân Phước.

- Xã Long Tiên và xã Cẩm Sơn thuộc huyện Cai Lậy.

- Xã Mỹ Hạnh Đông và xã Tân Phú thuộc thị xã Cai Lậy.

Các xã an toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chí Kiên