(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định công nhận thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Thành phố Phúc Yên

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM

Phúc Yên là đô thị cửa ngõ, được coi là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm kinh tế công nghiệp - dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc, với diện tích tự nhiên hơn 120 km², dân số trên 15 vạn người, có 10 đơn vị hành chính gồm 8 phường và 2 xã. Năm 2013, Phúc Yên được công nhận là đô thị loại III và đến năm 2018, Phúc Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Phúc Yên đã khẳng định được vai trò, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần kết nối giao lưu phát triển kinh tế với vùng thủ đô Hà Nội.

Khi bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010- 2020, với lợi thế có 4 xã tham gia chương trình gồm Cao Minh, Nam Viêm, Tiền Châu và Ngọc Thanh. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã xác định, đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần huy động toàn bộ các cấp, các ngành và nhân dân vào cuộc, tập trung các nguồn lực đầu tư, chỉ đạo triển khai, kiểm tra và đánh giá từng tiêu chí. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp thông qua việc ban hành các Nghị quyết, chương trình, đề án và hệ thống các văn bản thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM với 19 tiêu chí, 41 nội dung theo quy định. Do vậy, thành phố Phúc Yên đã có nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ nguồn vốn trong thực hiện xây dựng NTM đối với các xã như: Hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, sửa chữa cơ sở giáo dục…

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau khi xã Tiền Châu và xã Nam Viêm được nâng cấp lên thành phường, thành phố Phúc Yên còn 2 xã là Cao Minh và Ngọc Thanh cần thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đến nay, với tổng huy động nguồn lực xây dựng NTM 413.279 triệu đồng, cả 2 xã đã hoàn thành chương trình với 100% đường trục xã, đường từ trung tâm xã đến thành phố, 99% đường trục thôn, liên thôn theo tiêu chuẩn kỹ thuật; 100% kênh loại I, loại II và 96% kênh loại III đã được kiên cố; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều xã Cao Minh còn 0,76%, xã Ngọc Thanh còn 1,28%; 98% người lao động trong độ tuổi ở 2 địa phương này có việc làm thường xuyên. 

Được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, thành phố Phúc Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo 2 xã tập trung xây dựng xã chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng của Trung ương và quy định cụ thể của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%.

Phương Nhi